"Zeta film" Budva je filmsko preduzeće osnovano 1956. godine, a od 2002. godine posluje kao akcionarsko društvo

O nama

Preduzeće za promet filmova "Zeta film" Budva, osnovano je 1.avgusta 1956. godine.

Dana 02.08.2002. godine izvršeno je usaglašavanje registracije preduzeća sa odredbama Zakona o privrednim društvima i preduzeće je upisano u CRPS kao Filmsko preduzeće "Zeta film" AD Budva.

Skupština akcionara

Odbor direktora Filmskog preduzeća "Zeta film" AD Budva održao je REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA 29. juna 2020. godine u prostorijama Društva u Budvi, Mediteranska 4 sa početkom u 12,00 sati

Preuzmite dokumente

Kontakt

Zeta Film ad
Mediteranska 4
Budva, 85310
Tel: +382 33 451-656
email
zetafilm@t-com.me
Zeta Film mapa